Risikerer skattesmell for diett

Diettgodtgjersle ut over statens satsar skal reknast som inntekt og skattleggast som inntekt. Å unnlate å opplyse om dette, kan medføre tilleggsskatt.