Human-Etisk Forbund dømt for ærekrenkelse

Human-Etisk Forbund er dømt for ærekrenking av en tidligere fylkesleder og må betale oppreisning på 30.000 kroner.