UDI vil behandle asylbarn som voksne

UDI ønsker å behandle enslige mindreårige som søker om asyl i Norge som voksne.