Krever ny våpeninstruks fra Killengreen

Norge er eneste nordiske land utenom Island der alle politifolk ikke får utdelt personlig tjenestevåpen.