Økokrimsjef startar for seg sjølv

Nestsjefen i Økokrim, Erling Grimstad, sluttar i Økokrim for å starte rådgjeving innan forretningsetikk og korrupsjonsjakt.