Barnehjemsbarn misbrukt i hele Norge

Det er ikke bare i Bergen barnehjemsbarn ble utsatt for overgrep i etterkrigstiden. En ny rapport kan føre til at staten får ansvaret for å gi erstatning til barnehjemsbarna.