To kjempebølger tok borerigg

Det var stor dramatikk før 23 oljearbeidarar måtte evakuerast frå boreriggen Ocean Vanguard i storm i natt. To kjempebølger på over 21 meter sette riggen ut av spel.