Har advart i ti år

I ti år har Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen advart mot manglende kunnskaper blant elever og lærere i matematikk og naturfag.