50 prosent flere boliger

I november var det igangsatt bygging av 50 prosent flere boliger enn i samme måned i 2003.