Stortinget vil ha alle kort på bordet

Politikarar frå fleire parti krev nå at alle kort blir lagt på bordet i saka om dei famøse løns- og pensjonsvilkåra til sjefane i helseforetaka.