Dommeren refset forsvarer

Lars-Erik Andersens advokat Steinar Wiik Sørvik fikk i dag refs av dommer Helge Bjørnestad. Bjørnestad mente Wiik Sørvik kom med karakteristikker av statsadvokaten som ikke kunne aksepteres.