Hørte om politidrapet på nyhetene

David Toska hevder han ikke visste noenting om det dødelige utfallet før han leste om det på tekst-tv senere på ransdagen.