Halimi: - Toska var skeptisk til meg

Ridvan Halimi (26) legger ikke skjul på at David Toska er en god kamerat, men nekter for å ha vært med på planleggingen av NOKAS-ranet.