De unge har mest tro på bybanen

Bybanen har ikke tapt mer terreng i opinionen etter de siste ukers oppslag om underskudd og slakt.