Milliard til fattige og innvandrere

Regjeringen legger frem egne handlingsplaner mot fattigdom og for integrering av innvandrere.