– Vanskeligere for overvektige å adoptere

Det kan bli vanskeligere å få adoptere for overvektige hvis de potensielle foreldrene i framtiden må oppgi høyde og vekt når de søker.