NOKAS-tiltalte innrømmer stadig mer

Tiltalte i NOKAS-saken innrømmer stadig mer av det aktoratet mener mennene på tiltalebenken foretok seg i Stavanger omkring ranstidspunktet den 5. april 2004.