Heyerdahl gret til inga nytte

Ansvarleg redaktør Thor Gjermund Eriksen gjekk i går på dagen frå Dagbladet etter knapt tre år i redaktørstolen. Han insisterer på at avgangen er friviljug og hans eige val.