Seks for novisen Norman

I det politiske året siden forrige sommer står Victor D. Norman og Børge Brende som regjeringens mest suksessrike. De fortjener begge seks i karakter. Den politiske novisen Norman rodde i land et utflyttingsprosjekt som er enestående i norsk politisk historie. Brende er på sin side i ferd med å bli en internasjonal miljøpolitiker av rang. Bergens Tidendes politiske redaksjon har evaluert statsrådene i regjeringen Bondevik. En av «taperne» er partileder og utenriksminister Jan Petersen.STATSMINISTER 5