Blir sende tilbake til krigssone

Familien var vitne til at faren blei drepen i Tsjetsjenia. Utlendingsnemnda vil sende åleinemora og sonen tilbake til Kaukasus.