Fire av ti utviste asylsøkere anmeldt

Nesten halvparten av asylsøkerne som blir tvangssendt ut av Norge blir anmeldt for lovbrudd før de forlater landet.