Klart nei til 6-timersdagen

Folk vil heller ha redusert arbeidstid i form av lengre sammenhengende fritid og ferie enn som 6-timersdag, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen.