- Orket ikke lyge mer

Navnet på drapsmannen fra NOKAS-ranet vil bli gjort kjent like over påske, bekrefter advokat Harald Stabell.