Usikker på om kvotering er riktig

Dhayalan Veluthapillai har lykkes på det norske arbeidsmarkedet. Han er usikker på om kvotering er rett vei å gå