Halvering av dødsfall for hjertebarn

Da Sarah (3) var nyfødt, fikk hun hjelp i siste øyeblikk. Forskning viser at stadig flere barn med hjertefeil overlever.