Skjerper kontroll for å stoppe proformaekteskap

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil skjerpe UDIs kontroll av at ekteskap mellom utlendinger og nordmenn er reelle.