SV-opprør mot regjeringa

Palestina-utspelet til utanriksminister Jonas Gahr Støre, om tilbakehalding av pengar til palestinarane, har vekt sterke reaksjonar. SV er nå i fullt opprør.