Mistenkelig dødsfall på Jessheim

En mann er funnet død ved avkjørselen til Jessheim fra E6 ved Gardermoen på Romerike.