Åpner for å droppe forslaget

Regjeringen åpner for å skrote hele eller deler av sitt forslag om innstramming av sykelønnsordningen. Forutsetningen er at sykefraværet går ned og kostnadene reduseres med 2,5 milliarder.