UD braut pålegget frå Arbeidstilsynet

Utanriksdepartementet makta ikkje å oppfylle pålegget frå Arbeidstilsynet om å lage ein handlingsplan for å betre arbeidsmiljøet innan 1. juni.