Strid om ny åndsverklov

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er skuffet over SV og Aps motstand mot regjeringens forslag til ny åndsverklov. – Dette er en nedvurdering av alle som lager kultur, sier Svarstad Haugland.