Surlien vil til Svalbard

Tidlegare miljøvernminister Rakel Surlien og tidlegare overvakingssjef Per Sefland vil bli sysselmann på Svalbard.