Én av ti jenter mobbes i det skjulte

Hver tiende norske jente utsettes for skjult mobbing. Og slik mobbing kan oppleves like vondt som voldelig mobbing blant gutter.