Jordbruksoppgjøret splitter regjeringen

Statens tilbud til bøndene i jordbruksforhandlingene var fredag kveld ennå ikke klart. Årsaken er at det pågår en hard dragkamp innad i regjeringen om størrelsen på tilbudet.