Fastlåst i ni uker lang riggstreik

Midnatt ble riggstreiken trappet kraftig opp med lockout. Streiken har nå vart i ni uker, og 500 oljearbeidere er ute.