Tabbe på tabbe i KrF

Toppene i KrF har det siste året gjort tabbe på tabbe. Det startet med Medhaug-saken og har foreløpig stoppet med Odd Holtens bønnerop for sin datter.