Nye sexreglar i KrF

Kristeleg Folkeparti fekk i går nye reglar for å handtere moglege seksualovergrepssaker. Det skjer som ein konsekvens av dei uheldige røynslene frå Medhaug-saka.