UiB er fullt i år også

96.329 personer har søkt høyere utdanning i Norge i år. 61.000 av disse får tilbud om studieplass.