Veslevoksne barn, barnslige voksne

Slik har rollene til barn, ungdom og voksne endret seg gjennom tiårene: