Verneombodet nedkjempa UD

Utanriksdepartementet har gått sterkt inn for at utestasjonane i utanrikstenesta ikkje blir omfatta av den nye arbeidsmiljølova. Hovudverneombodet i UD tok kampen opp og vann fram.