Lesbisk asylsøker tapte på alle punkter

Den lesbiske, iranske asylsøkeren tapte i dag saken hun hadde anlagt mot staten.