- Krekar må ha garantier før utsendelse

Mulla Krekar kan ikke sendes ut av landet uten at han har garanti for at han ikke vil bli utsatt for forfølgelse, mener Krekars advokat Brynjar Meling.