Bonderevolusjon fra SV

Sosialistisk Venstreparti vil revolusjonere norsk landbruk. Det er på tide å si farvel til ensidig satsing på småbrukene.