• BILENE FÅR SKYLDEN: Trafikken er det største klima-problemet i Bergen. Her står det stille ved Fjøsanger.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND

Bergen bommet grovt på miljømålet

I 1996 vedtok Bergen bystyre at kommunens utslipp av CO2 skulle reduseres med 20 prosent fra 1991-nivå innen 2005. Siden den gang har CO2-utslippene økt med over 34 prosent.