Over 50 mistenkte krigsforbrytere i Norge

Mer enn 50 personer i Norge er mistenkt for krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten, opplyser Kripos.