Jon Berge Lilland overtar Hærens styrker

Generalmajor Jon Berge Lilland blir ny sjef for Hærens styrker. Han tar over stillingen etter generalløytnant Kjell Grandhagen.