Maksgrense på SMS-stemmer

Medietilsynet har sett seg lei på SMS-tjenester i TV-programmer som retter seg mot barn og unge.