LOs sommerpatrulje: Mest snusk i restaurantbransjen

Ni av ti undersøkte bedrifter i restaurantbransjen i Buskerud hadde uryddige ansettelsesforhold av sommervikarer.