Færre anmeldelser – flere oppklaringer

Færre forbrytelser anmeldes. Samtidig er oppklaringsprosenten blitt høyere, og saksbehandlingstiden i politiet kortere.