Norsk Tipping beholder monopol

Norsk Tipping kan beholde sitt monopol på spilleautomater. Borgarting lagmannsrett har avgjort at det statlige monopolet ikke er i strid med EØS-reglene.